MCAD – aktualizacja 5.27

MSTAL
1) W poleceniu SSD liczącym i rysującym styki doczołowe poprawiono moduł obliczeniowy oraz generowanie notatek obliczeniowych. W oknie obliczeń styków dodano przycisk z informacją w PDF o algorytmie obliczeń styków wykonywanych przez program SSD.