MCAD – aktualizacja 5.31

MŻELBET
1) W tabeli zestawień stali polecenia ZEST dodano opcję dwóch naddatków: na zakłady prętów i na pręty dodatkowe i montażowe. Obecnie jak użytkownik nie będzie chciał zestawiać stali z naddatkami to przy pytaniu o wartość procentową naddatków należy wpisać wartość 0 (zero – domyślnie).
2) Poprawiono obsługę zmiennej „osmode” przy rysowaniu prętów widokowych. Obecnie przy rysowaniu prętów nie jest wyłączany osnap zdefiniowany wcześniej przez użytkownika.

MSTAL
1) Dodano nowe polecenie OTOW – rysowanie otworów owalnych.
2) Poprawiono obsługę błędów.
3) Poprawiono polecenie WALCPRZ rysujące przekrój na liniach widokowych elementu walcowanego. Wcześniej program gubił uktualny układ współrzędnych.
4) W poleceniu zestawień stali ZESTST poprawiono błąd pojawiania się komunikatu o zdublowanych elementach zestawieniowych dla kilku identycznych opisów zestawieniowych. Poprzednio program błędnie pokazywał, że są zdublowane numery elementów dla kilku elementów opisanych identycznie (z tym samym typem przekroju, długością, gatunkiem stali, nazwą pozycji i tym samym numerze elementu).
5) Rozszerzono polecenie OPSR opisujące śruby o dodatkowe elementy opisowe. Obecnie można wpisywać liczbę podkładek i nakrętek oraz numer normy dla śrub. Zmieniono układ i liczbę atrybutów w bloku opisowym śruby.
6) Dodano nowe polecenie ZSR generujące na rysunku zestawienie śrub.
Parametry tabeli ustawia się wpisując opcję P podczas wprowadzania punktu wstawienia tabeli lub niezależnym poleceniem ZSRP.
Uwaga.
Zestawiając wcześniej wygenerowane opisy śrub MCADa, numery norm są dopisywane do zestawień automatycznie oraz liczba podkładek przyjmowana jest jako 2 szt a jako liczba nakrętek przyjmowana jest 1 szt.