MCAD – aktualizacja 5.34

IFO
1) Poprawiono błąd w oknach programów IFO i ITO powodujący zawieszanie programów po wcześniejszym usunięciu obiektu stanowiącego formułę dla IFO i ITO.

MŻELBET
1) Poprawiono błąd przy rysowaniu strzemion w poleceniu STRZ wyłączający tryby lokalizacji (osnap) obiektów.