MCAD – aktualizacja 5.37

MPLOT
1) Dodano poprawkę przy generacji plików PDF, DWG i PLT, która generuje pliki bez polskich znaków w nazwach. Po dodaniu opcji tematu rysunku w nazwie plików generowały się wcześniej pliki z polskimi znakami w nazwach. Niektóre serwery FTP źle radzą sobie z takimi plikami. Od wersji 5.37 MPLOT generuje pliki bez polskich znaków w nazwach.

MBASE
1) Rozszerzono polecenie ZNB zmieniające nazwy bloków w rysunku na nazwy unikatowe MCADa. Teraz można zmieniać nazwy wybranych bloków lub wszystkich bloków na rysunku na unikatowe nazwy bloków MCADa.
2) Dodano polecenie USUNPOLSKIEZNAKI, które usuwa polskie znaki z nazw wszystkich plików we wskazanym folderze.
3) Poprawiono polecenie TXO, służące do ustawienia takiego kąta dla obiektu tekstowego jak wskazana linia. Obecnie program odczytuje wskazany kąt zarówno z obiektu typu linia jak i polilinia. Można również podać 2 punkty definiujące kąt obrotu tekstu. Obecnie za pomocą polecenia TXO można ustawiać kąt dla obiektów typu TEXT, MTEXT oraz bloków (także bloków z atrybutami). Teraz łatwo można ustawić kąt obrotu opisów elementów żelbetowych i stalowych do dowolnego obiektu liniowego lub do dowolnie zdefiniowanych 2 punktów.
4) Rozszerzono polecenie TXT, służące do zmiany cech obiektów tekstowych. Obecnie można zmieniać dowolne cechy tekstu zarówno dla obiektów tekstowych jak i atrybutów w blokach. Poprawiono także moduł podmiany tekstu. Obecnie gdy w okienku „Łańcuch stary” będzie puste to program podmieni wszystkie teksty na nowe z okienka „Łańcuch nowy”
5) Dodano nowe polecenia:
CLC, CLC1 – zmiana typu linii wybranych warstw na ciągłą (CLC1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLP, CLP1 – zmiana typu linii wybranych warstw na przerywaną średnią (CLP1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLPM, CLPM1 – zmiana typu linii wybranych warstw na przerywaną małą (CLPM1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLO, CLO1 – zmiana typu linii wybranych warstw na osiową (CLO1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
6) Dodano nowe nowy styl wymiarowania MCADa z kreską i stylem tekstu Arial. Aktualne style wymiarowy MCADa definiuje się poleceniem WYM lub bezpośrednio z paska zadań lub menu górnego.
7) Dodano nowe polecenie WWP – wstawianie węzła do polilinii.
8) Poprawiono polecenie OBC wycinające linie i wstawiające symbol wycięcia liniami przerywanymi. Obecnie program działa nie tylko na liniach ale też na poliliniach, łukach, okręgach i innych obiektach 2D podlegających cięciu.

MABCin
1) Poprawiono moduł eksportu danych z modelem do programu ABC. W nowej wersji ABC niektóre elementy były źle interpretowane. Źle eksportowały się elementy, które rysowane były bez opcji zamknięcia polilinii, gdzie pierwszy i ostatni punkt elementu był tym samym węzłem.