MCAD – aktualizacja 5.39

Od wersji 5.39 MCAD został przystosowany do pracy w GstarCAD od wersji 2016.

MBASE
1) Poprawiono polecenie ZNB zmieniające bloki w rysunku dwg na unikatowe. Obecnie program nie zmienia nazw systemowych bloków MCADa i można wybierać bloki do zmiany nazwy oknem wyboru.
2) Wprowadzono w poleceniu WYB możliwość wyboru bloków dynamicznych. We wcześniejszych wersjach programu bloki dynamiczne były ignorowane przez program.
3) W poleceniu WBL służącego do szybkiego wyboru bloków wprowadzono możliwość wyboru bloków dynamicznych.
4) Zmieniono funkcje wyłączania osnapu we wszystkich poleceniach MCADa. Obecnie domyślnie nie jest przełączany osnap na domyślny MCADa a pozostaje taki jaki ma zdefiniowany Użytkownik. Aby zmienić domyślne ustawienia osnapu MCADa należy wyedytować plik MCAD.ini izmienić wpis w etykiecie [OsnapOnOff]

MŻELBET
1) Zmieniono w poleceniu WOR obiekt wskazujący zasięg prętów na rzutach z polilinii na obiekt typu wymiar.
2) Dodano nowe polecenia: A2x, A3x i A4x dopisujące przedrostki 2x, 3x i 4x do liczby sztuk elementów. Ma to ułatwić modyfikację bloków opisowych prętów żelbetowych np. na kładach ścian, gdzie pręty w widoku liczone powinny być podwójnie.
3) Poprawiono generowanie opisów prętów z metra w poleceniu WOPL dla własnych schematów opisów (definiowanych indywidualnie przez Użytkownika).

MABCin
1) Poprawiono funkcję czytania grubości z punktu informacyjnego w poleceniu MGRUB. Poprzednio dane zapisane do punktu nie były czytane.
2) Poprawiono polecenie POS służące do podziału wybranego obszaru siatki na połowę.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.