MCAD – aktualizacja 5.39

Od wersji 5.39 MCAD został przystosowany do pracy w GstarCAD od wersji 2016.

MBASE
1) Poprawiono polecenie ZNB zmieniające bloki w rysunku dwg na unikatowe. Obecnie program nie zmienia nazw systemowych bloków MCADa i można wybierać bloki do zmiany nazwy oknem wyboru.
2) Wprowadzono w poleceniu WYB możliwość wyboru bloków dynamicznych. We wcześniejszych wersjach programu bloki dynamiczne były ignorowane przez program.
3) W poleceniu WBL służącego do szybkiego wyboru bloków wprowadzono możliwość wyboru bloków dynamicznych.
4) Zmieniono funkcje wyłączania osnapu we wszystkich poleceniach MCADa. Obecnie domyślnie nie jest przełączany osnap na domyślny MCADa a pozostaje taki jaki ma zdefiniowany Użytkownik. Aby zmienić domyślne ustawienia osnapu MCADa należy wyedytować plik MCAD.ini izmienić wpis w etykiecie [OsnapOnOff]

MŻELBET
1) Zmieniono w poleceniu WOR obiekt wskazujący zasięg prętów na rzutach z polilinii na obiekt typu wymiar.
2) Dodano nowe polecenia: A2x, A3x i A4x dopisujące przedrostki 2x, 3x i 4x do liczby sztuk elementów. Ma to ułatwić modyfikację bloków opisowych prętów żelbetowych np. na kładach ścian, gdzie pręty w widoku liczone powinny być podwójnie.
3) Poprawiono generowanie opisów prętów z metra w poleceniu WOPL dla własnych schematów opisów (definiowanych indywidualnie przez Użytkownika).

MABCin
1) Poprawiono funkcję czytania grubości z punktu informacyjnego w poleceniu MGRUB. Poprzednio dane zapisane do punktu nie były czytane.
2) Poprawiono polecenie POS służące do podziału wybranego obszaru siatki na połowę.