MCAD – aktualizacja 5.41

MSTAL
1) Poprawiono procedurę opisującą spoiny ESP. Poprzednio nie był wyłączany osnap i linie opisu spoin czasami wstawiały się nie ortogonalnie.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.