MCAD – aktualizacja 5.41

MSTAL
1) Poprawiono procedurę opisującą spoiny ESP. Poprzednio nie był wyłączany osnap i linie opisu spoin czasami wstawiały się nie ortogonalnie.