MCAD – aktualizacja 5.56

Wersja 5.56
MBASE
1) Rozszerzono polecenie kreskowania MHW i MHE. Obecnie dla kreskowania obiektów przy wyborze polilinii program może automatycznie obracać układ współrzędnych kreskowań do najdłuższego odcinka wybranych polilinii do kreskowań. Ma to umożliwić np. prawidłowe jednoczesne kreskowanie ścian na rzutach dla ścian ukośnych oraz poziomych i pionowych. Ma to uniemożliwić tworzenie wzorów kreskowań równoległych do długości ścian na rzutach.
2) Poprawiono generowanie obiektów typu „field” („pole”) w AutoCAD 2009.