Wersja 5.61

  1. W module MŻELBET rozszerzono zestawienia stali o elementy pręty opisane w aplikacjach BIK i e-cad
  2. W MŻELBET Poprawiono generowanie przedrostków pozycji w tabelach zestawieniowych prętów kodowanych.
  3. Skorygowano pasek narzędzi modułu MŻELBET. Dodano przycisk z poleceniem ZNP do zmiany nazw pozycji.
  4. W MŻELBET Przywrócono zaginione polecenie RPD z rysowaniem prętów przekrojowych wg rozstawu lub liczby.
  5. W module MBASE dodano polecenie PA służące do przesuwania wskazanych lub wszystkich atrybutów w wybranych blokach.
  6. W module MBASE dodano polecenie PLO służące do rysowania pojedynczego odcinka polilinii z odsunięciem od wskazanych punktów.
  7. W MŻELBET dodano polecenie PPR służące do rysowania podgięcia wskazanego pręta. Wybierając opcję P jak Parametry podczas wyboru pręta, można zmienić parametry geometryczne podgięcia pręta.
  8. W menu modułu MBASE dodano polecenie ZNB służące do hurtowej zmiany nazw bloków na nazwy unikatowe. Polecenie przyda się przy wstawianiu podkładów graficznych do rysunku i ma uniknąć problemów z nakładaniem się nazw starych bloków i nowych.
  9. Uporządkowano menu w zakresie pasków narzędzi modułu MŻELBET.