Wersja 5.64

MŻELBET
1) Poprawiono błąd podczas wskazywania prętów przekrojowych do opisywania prętów kodowanych.
2) W zestawieniach stali prętów kodowanych ZESTP dodano opcję generowania zestawień stali do Excela.

Plik z makrem Excela „MCAD Zestawienie Stali Zbrojeniowej.xlsm” znajduje się w podkatalogu „Makra Excela” w głównym folderze MCADa. Plik ten umieszczam dzięki uprzejmości Pana Piotra Zielińskiego, który jest autorem tego makra. Dziękuję.

3) Naprawiono rysowanie strzemion typu U w poleceniu STRZ
4) Poprawiono odczytywanie kodów prętów ze wskazanych polilinii i dowolnych prętów widokowych.
5) Dodano nowe polecenie SLN służące do rysowania i opisywania zbrojenia słupków nietypowych, połączeń i pilastrów ściennych. W jednym oknie dialogowym można zdefiniować 11 rodzajów różnych elementów słupków i pilastrów.

6) Poprawiono obsługę cofania rysunków dla generowanych przekrojów żelbetowych.

MBASE
1) W poleceniu IT służącego do inteligentnych powiązań między obiektami tekstowymi dodano opcję odczytywania tekstów z wymiarów.