Wersja 5.65

MŻELBET
1) Poprawiono dobór zbrojenia w poleceniu LZB służącym do rysowania i obliczeń ław fundamentowych.
2) Poprawiono dosuwanie prętów przekrojowych do widokowych w poleceniu SP . Wcześniej nie dosuwały się prawidłowo pręty przekrojowe, które były wstawione na rysunku w lustrzanym odbiciu.

3) Dodano nowe polecenie RST . – rozkładarkę strzemion na widokach słupów czy belek. Można w oknie dialogowym ustawić 3 niezależne strefy strzemion i narysować cały układ na rysunku dwg. Można definiować kontury elementu równoległe lub skośne, strzemiona mogą być rysowane jako pojedyncze lub podwójne. Definiowane dane mogą być oglądane bezpośrednio w oknie dialogowym – dynamicznie.

MCAD
1) Wprowadzono możliwość własnych ustawień (personalizacji) MCADa za pomocą własnego pliku mcaduser.ini Od teraz program działa w sposób następujący:
– MCAD najpierw podejmuje próbę odczytania danych z pliku mcaduser.ini i jeśli takiego pliku brak lub gdy brak właściwych wpisów w tym pliku to dopiero wtedy czyta dane z pliku podstawowego mcad.ini
Opcję tą stworzono po to, żeby po każdej aktualizacji MCADa użytkownik nie musiał za każdym razem zmienić swoich ustawień w pliku mcad.ini.
Aby dokonać swojej personalizacji MCADa należy wykonać kopię pliku mcad.ini do pliku mcaduser.ini i plik ten należy umieścić w katalogu głównym MCADa lub w miejscu skąd odczytywany jest plik dwg.