Wersja 5.69

MPLOT
1) Dodano nowe polecenie MPLOTP generujące wydruki PDF, PLT i DWG z przestrzeni papieru. Polecenie wyszukuje tabelki rysunkowe i ramki z arkuszy papieru (Layouts), przełącza się automatycznie w odpowiednie zakładki i generuje wydruki. Pliki dwg są tworzone jako eksport widoku arkusza rysunkowego i geometria z modelu zostaje docięta do ramek rysunkowych MCADa. Generowanie nazw plików, analiza podpisów, rewizji i innych elementów działa identycznie jak standardowe polecenie MPLOT drukujące z przestrzeni modelu.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie ITC kopiujące wskazany tekst do schowka jako pole (field). Tekst ten może być później wklejany swobodnie do innych obiektów tekstowych programu CAD w tym do tekstów wielowierszowych (mtext).
2) Dodano nowe polecenie ITD, które umożliwia dopisanie tekstu jaki pole (field) do innego tekstu.
3) Zaktualizowano polecenie WR do wstawiania ramek rysunkowych. Obecnie program wstawia dodatkowo ramki MCADa w zakładki przestrzeni papieru w skali 1:1. Ramki te wstawiane są w punkt 0,0 i możliwe jest automatyczne dopasowanie arkusza do wymiarów ramki oraz przypisanie mu własnego stylu grubości i kolorów pisaków CTB lub STB.
4) Dodano nowe polecenie DARK służące do automatycznego dopasowania arkusza papieru do wymiarów bloku dynamicznego ramki MCADa z przestrzeni papieru. Program przypisze też do arkusza własny styl ustawień pisaków CTB lub STB.
5) Rozszerzono polecenie WYB służące do wyboru obiektów zgodnie z filtrami. Obecnie program filtruje również obiekty zgodnie z wybranymi kolorami wzorcowymi. Poprawiono także procedurę filtrowania obiektów w tym poleceniu.
6) Skorygowano grubości i kolory warstw domyślnych w pliku mcad.ini
7) W pliku mcad.ini dodano opcjonalną definicję przeźroczystości domyślnych warstw MCADa. Wartość przeźroczystości wpisuje się bezpośrednio po nazwie typu linii.

MZELBET
1) Poprawiono zaokrąglanie długości prętów i kodów prętów w zależności od ustawień w oknie parametrów żelbetu. Dla opisywania kodów i długości polami (fieldami) dodano również właściwy poziom dokładności wyświetlania wyników. Przypomnę, że w MCAD można długości prętów i kodów zaokrąglać do 1 mm, do 5 mm lub do 10 mm. Ustawienia te zmienia się w poleceniu ZELBPAR.

MABCin
1) Poprawiono polecenia DZP1 DZP2 DZP3 PPS PPC dzielące siatkę modelu ABC. Obecnie polecenia te działają także w lokalnym układzie współrzędnych oraz nie tworzą niepotrzebnych trójkątnych obiektów dla podziału elementów 5-kątnych.
2) Dodano w programie wyświetlanie kolorowanej siatki jako pogrubione wyróżnienie. Przypomnę, że kolorowanie siatki ma za zadanie pokazać różne grubości elementów w modelu ABC (każdy kolor siatki będzie miał finalnie inną grubość elementu w modelu ABC). Wyróżnianie siatki jest obecnie standardem przy każdym poleceniu MCADa operującym na obiektach siatki pokolorowanej.
3) Dodano nowe polecenie ADW dodające wyróżnienie pokolorowanej siatki.
4) Dodano nowe polecenie AUW usuwające wyróżnienie pokolorowanej siatki.
5) Rozszerzono polecenie UBS analizujące błędy w siatce ABC. Obecnie program może również badać i pokazać niespójności w węzłach elementów siatki ABC (niespójność siatki objawia się niespójnością brzegów w modelu ABC).
6) W poleceniu GMAPA zmieniono warstwę mapy kolorów siatki ABC na lekko przeźroczystą. Domyślne ustawienie przeźroczystości ustwiono na 25 i zmienia się je w pliku mcad.ini w sekcji [Layer MABC]